sou fujimoto – serpentine pavilion, london 2013

21.12.2015
sou fujimoto - serpentine pavilion, london 2013

sou fujimoto - serpentine pavilion, london 2013

sou fujimoto – serpentine pavilion, london 2013

nickkanesou fujimoto – serpentine pavilion, london 2013